Alla fastigheter har behov av väl fungerande och rena ventilationssystem

Välkommen till Brommasotarna
Alla fastigheter har behov av väl fungerande - och rena ventilationssystem.
Välj oss som samarbetspartner när ni planerar för en behovsanpassad rensningsplan.

Besiktningar
Vi använder godkänd utrustning för ändamålet samt följer de anvisningar som är godtagbara 
enligt gällande normer för hur täthetsprovning och besiktning skall utföras. Vi dokumenterar och efterlämnar protokoll efter utfört uppdrag.

 

Ventilation
Vi utför ventilationsrengöringar av alla typer av ventilationssystem, vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vi utför ventilationsbesiktningar ovk, inneher K-behörigheter samt är medlemmar i Funktionskontrollanterna Sverige

Rengöring av roterande värmeväxlare samt batterier med en effektiv metod

Täthetsprovningar av ventilationskanaler samt aggregat, har goda referenser

 

Sotning
Vi har utfört sotning på uppdrag av Storstockholmsbrandförsvar seda 1993, nu utför vi sotning i egen regi framför allt i Bromma, Hässelby, Ängby Västerort

Vi utför sotningen efter de sotningsfrister som är fastställda av storstockholsbrandförsvar

 

 

 

 

KONTAKTA ELLER HITTA TILL OSS

.

                       

Skorstensfejarmästare Ulf Pettersson AB
Abrahamsbergsvägen 35
168 30 BROMMA
Tel: 08-634 09 90
Fax: 08-634 09 91

 

   
info@brommasotarna.com