Alla fastigheter har behov av väl fungerande och rena ventilationssystem

Välkommen till Brommasotarna
Alla fastigheter har behov av väl fungerande - och rena ventilationssystem.
Välj oss som samarbetspartner när ni planerar för en behovsanpassad rensningsplan.

Besiktningar
Vi använder godkänd utrustning för ändamålet samt följer de anvisningar som är godtagbara 
enligt gällande normer för hur täthetsprovning och besiktning skall utföras. Vi dokumenterar och efterlämnar protokoll efter utfört uppdrag.

 

Ventilation
Vi utför ventilationsrengöringar av alla typer av ventilationssystem, vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Vi utför ventilationsbesiktningar ovk, inneher K-behörigheter samt är medlemmar i Funktionskontrollanterna Sverige

Rengöring av roterande värmeväxlare samt batterier med en effektiv metod

Täthetsprovningar av ventilationskanaler samt aggregat, har goda referenser

 

Sotning
Vi har i uppdrag av storstockholmsbrandförsvar sedan 1993  att utföra sotning i Bromma, Hässelby, Ängby

Vi utför sotningen efter de sotningsfrister som är fastställda av storstockholsbrandförsvar

Det förekommer att andra företag som inte har den formella behörigheten och avtal med staden gör reklam i brevlådor eller per telefon angående utförande av sotning av eldstäder och imkanaler i kök, imkanaler i bostadskök är dessutom inte obligatorisk i lagstiftningen.

Den sotningen gäller inte som utförd sotning och registreras inte som utförd enligt gällande lagstiftning.

Den som vill sota själv kan ansöka om det till storstockholmsbrandförsvar, då avregistrerar vi fastigheten i vår kontrollbok och ansvaret övergår till fastighetsägaren. 

 

KONTAKTA ELLER HITTA TILL OSS

.

                       

Skorstensfejarmästare Ulf Pettersson AB
Abrahamsbergsvägen 35
168 30 BROMMA
Tel: 08-634 09 90
Fax: 08-634 09 91

 

   
info@brommasotarna.com