Vi har kvalitets-miljö system certifierade enligt FR2000

Vi är certifierade för ventilationsbesiktning ovk k-behörigheter

 

Medlemmar i

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Funktionskontrollanterna i Sverige

 

 

 

 

 

 

KONTAKTA ELLER HITTA TILL OSS

Skorstensfejarmästare Ulf Pettersson AB
Abrahamsbergsvägen 35
168 30 BROMMA
Tel: 08-634 09 90
Fax: 08-634 09 91

 

   
info@brommasotarna.com