Sotning

 

Välkommen till oss för utförande av sotning

Vi har i över 20 år utfört sotning i Västerort under det komunala sotningsmonopolet och vi fortsätter med sotningen i fri konkurrens i den nya tidens anda, vi vill ha kundr som är nöjda med oss.

Vi kommer att skicka ut ett förslag till fastighetägarna i Västerort när det är dax för sotning enligt gällande sotningsfrist av er eldstad/rökkanal, vi registrerar sotningen som utförd genemot myndigheten.

Om ni vill att vi forsättningsvis utför sotningen kan ni fylla blanketten Byte av sotare så ombesörjer vi att den kommer till Stockholms Brandförsvar.

Vi kan utföra sotningen av rökkanalen med ny teknik, det innebär att  rengöringen sker nedifrån eldstaden med roternade stavar och renstråd som anpassar sig efter kanalens storlek, metoden är mycket effektiv på beläggningar i rökkanalen. Vi behöver inte gå upp på taket för att klara sotningen.

 

Sotningsfrister

Vedeldad värmepanna villa               1 gång per år

Pelletspanna                                     1 gång per år

Oljepanna villa                                   vart annat år

Lokaleldstäder                                   vart fjärde år

 

 

 

 

 

För mer information angående SSR Godkänd Besiktning klicka på länken nedan.
​www.ssrgodkänd.se

Vår personal har alltid relevant utbildning för alla de uppdrag vi utför!


"Lagen om skydd mot olyckor" trädde i kraft den 1/1-04. Den innebär att sotning och kontroll av brandskyddet av imkanaler i bostadskök undantages Det är nu upp till fastighetsägaren att själv bestämma hur och när man vill rengöra och kontrollera imkanalerna i köken. Imkanaler i restauranger samt i kök där det lagas mat för kommersiellt bruk kvarstår i nya lagen. Vid intresse informerar jag gärna mer djupgående rörande de nyheter som finns i "Lagen om skydd mot olyckor" angående sotning och kontroll av brandskyddet.

KONTAKTA ELLER HITTA TILL OSS

Skorstensfejarmästare Ulf Pettersson AB
Abrahamsbergsvägen 35
168 30 BROMMA
Tel: 08-634 09 90
Fax: 08-634 09 91

 

   
info@brommasotarna.com